Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bedrijfsleningaanvragen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Bedrijfsleningaanvragen.nl is geen kredietverstrekker maar verwijst bezoekers door naar kredietverstrekkers van bedrijfsleningen. Wij zijn niet in het bezit van een AFM-vergunning, geven geen advies en bemiddelen niet voor klanten. Wij hebben geen invloed op de goedkeuring van een lening. Bedrijfsleningaanvragen.nl aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

1 januari 2021