Coronasteun bedrijven

Het CBS publiceerde in februari 2021 een rapport over coronasteun aan bedrijven. We wisten natuurlijk al wel sectoren het moeilijk hebben maar in het rapport staan ook cijfers over de steun. Hoeveel is uitgegeven en waar is het geld terecht gekomen?

Uitstel belasting

Bijna 300.000 bedrijven hebben bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis aangevraagd. Het gaat hier om ruim 13 miljard euro. Heb je al uitstel aangevraagd dan kan dit ook verlengd worden. Voor bedrijven die de belasting moeilijk kunnen betalen is er een betalingsregeling mogelijk. De belasting kan terugbetaald worden tot uiterlijk 1 oktober 2024.

TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de bekendste regelingen waarop ondernemers zich kunnen beroepen. Ruim 286.000 ondernemers vroegen een Tozo uitkering aan bij hun gemeente. Het CBS had nog geen cijfers van de verstrekte Tozo steun maar dit zal om enkele miljarden gaan. Uit nieuwsberichten blijkt wel dat minder zzp’ers een beroep hebben gedaan op de Tozo dan gedacht. Dit komt enerzijds doordat veel zzp’ers toch door konden werken (zoals in de bouw) en anderzijds door beperkingen. In de laatste perioden van Tozo is er een partnertoets. Verdiensten van de partner worden in mindering gebracht op de Tozo uitkering.

TOGS – TVL

TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Iets meer dan 215.000 ondernemingen vroegen TOGS aan. Dit kostte 864 miljoen euro aan coronasteun. MKB bedrijven konden een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen ook al had men geen omzetverlies. De TOGS regeling is nu gesloten.

Er is een andere regeling voor in de plaats gekomen: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voorheen moest men €3.000 aan vaste lasten hebben per kwartaal maar dit is in 2021 verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Een nieuwe eis is dat je bedrijf meer dan 30% omzetverlies heeft ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019. Ook moet je bedrijf ingeschreven staan bij de KvK voor 15 maart 2020. TVL vergoedt maximaal 50% van je vaste lasten. De vergoedingen voor TVL Q1 2021 liggen tussen de €750 en € 90.000. Een aanvraag voor TVL doe je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC)

Er zijn relatief weinig bedrijven die een beroep deden op Klein Krediet Corona (KKC). Volgens het CBS ontvingen 1115 bedrijven een KKC krediet. Dit was 36 miljoen euro in totaal. Bijna 4000 MKB bedrijven kregen een Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C). Deze lening was goed voor 494 miljoen euro. Een coronalening kan aangevraagd worden bij verschillende financiers.

————————————-
Bronnen: CBS coronaregelingen