Financieringsmonitor CBS

De Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt de financieringsbehoefte van bedrijven in Nederland. De rapportage wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven die een uitnodiging van het CBS ontvangen voor gegevens zijn verplicht om mee te werken. Personen zijn dat niet.

ZZP
De cijfers uit de Financieringsmonitor hebben geen betrekking op ZZP’ers. Ook zitten er nauwelijks cijfers in het onderzoek van grote bedrijven. Het zijn vooral MKB-bedrijven waarop de monitor zich baseert.

Enkele korte conclusies uit de monitor:
– Ruim 20% van bedrijven heeft externe financiering nodig
– Hoe groter het bedrijf, hoe meer kans op zakelijk krediet
– Financiering wordt vaak aangevraagd voor onroerend goed
Zakelijk lenen

5 in 5 – geen omzeteisen & geen documenten
Geld lenen zonder omzet
Private lease bedrijfswagen

Bron: CBS Financieringsmonitor 2020