Maximale rente 10%

Misschien heb je het al gemerkt. De maximale rente voor particuliere leningen is verlaagd van 14% naar 10% op jaarbasis. Op maandbasis zijn de percentages 1,1% en 0,80%. Aanleiding is de coronacrisis. Het is een tijdelijke maatregel die in eerste instantie tot 1 maart 2021 geldt maar daarna verlengd kan worden. Nu het ernaar uit ziet dat de Britse coronavariant sterker wordt zal er wel een verlenging uitkomen. Voor zakelijke leningen veranderd de rente niet. De verlaging naar 10% rente per jaar betreft alleen particuliere leningen.
Rente + opslag

Sluit je een zakelijke lening af dan wordt je premie bepaald door rente + opslag. Vaak ligt de rente rond 1% per maand. De opslag varieert van 0,3% tot 2,5%. Bedrijven met een laag risicoprofiel kunnen een lening afsluiten tegen 1,3% rente. Ligt je risicoprofiel hoger maar heb je wel een goede cashflow dan kun je vaak ook lenen maar wel tegen een aangepast tarief. Rentekosten zijn aftrekbaar van de winst.